ผู้บริหาร

นายเสนอ นวนกระโทก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เกมส์สร้างความคิด
เกมส์ต่อหมากเก็บเรียงสี่
เกมส์รูบิค เกมส์ทดสอบความจำ
คลังข้อสอบโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
คลังข้อสอบ O-Net
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สามารถศึกษาได้จากเวปไชต์ 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1009.73 KB
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 31/2 หมู่ 6  ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 โทร.039417196 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17